Błędy w projektach

Za poniżej podane błędy firma nie odpowiada

1. Brak spadów

Spady to margines błędu dla maszyny tnącej arkusze po wydrukowaniu. Brak spadów prawie zawsze spowoduje, że arkusze pocięte do zamawianego formatu będą miały białe brzegi lub będzie na nich widać fragmenty sąsiadujących "użytków".


2. Zastosowanie innej niż CMYK (lub PANTONE) kolorystyki pracy

Kolory RGB lub inne są podczas przygotowywania form drukowych automatycznie zamieniane na CMYK. Uzyskane kolory CMYK często bardzo się różnią od oczekiwanych.


3. Przesyłanie projektów z tekstami niezamienionymi na krzywe

W przypadku braku czcionek użytych w projekcie, w komputerach innych niż projektanta, brakujące czcionki są podmieniane na inne. Prowadzi to do zmiany wyglądu układu tekstu.


4. Przesyłanie projektów zawierających efekty specjalne.

Wszelkie efekty specjalne dla bezpieczeństwa należy zamienić na bitmapy. Dotyczy to w szczególności efektów soczewek, przezroczystości.


5. Czarne teksty złożone z kilku kolorów

Drobne teksty czarne powinny mieć kolor K:100. Domieszanie innych kolorów może spowodować "pogrubienie tekstu".


6. Złe skalibrowanie monitora

Kolory uzyskane na ekranie komputera rzadko odpowiadają kolorom na późniejszych wydrukach. Odpowiednie skalibrowanie monitora może częściowo rozwiązać ten problem.